ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERKOOP

Deze verkoopvoorwaarden worden gesloten tussen enerzijds de vennootschap MANUFERO SA (hierna "de verkoper" genoemd) waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Brussel, Koningslaan 138 als beheerder en beheerder van de site 29thOctober.com en, anderzijds elke natuurlijke of rechtspersoon (hierna "de koper" genoemd) die een aankoop wil doen via de website van 29 oktober.com.

Artikel 1-object

Deze verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relatie tussen de verkoper en de koper te definiëren en de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop gedaan via de website van 29 oktober. (deze verkoopvoorwaarden zijn alleen van toepassing op de website van 29 oktober. Het bedrijf MANUFERO SA wijst elke verantwoordelijkheid af voor sites van derden die via links kunnen verwijzen naar 29 oktober.com). De aankoop van een product via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden, waarvan de koper erkent kennis te hebben genomen alvorens zijn bestelling te plaatsen. In geval van discrepanties tussen de taalversies van deze voorwaarden, prevaleert de Franstalige versie.

Vóór elke transactie verklaart de koper enerzijds dat de aankoop van producten op de site 29 oktober.com niet rechtstreeks verband houdt met zijn professionele activiteit en beperkt is tot strikt persoonlijk gebruik en anderzijds volledige rechtsbevoegdheid heeft, waardoor hij zich te verbinden aan deze algemene verkoopvoorwaarden.

De koper verbindt zich ertoe om, indien nodig, informatie te verstrekken die correct en up-to-date is.

MANUFERO SA behoudt zich de mogelijkheid voor om deze verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen om te voldoen aan nieuwe regelgeving of om het gebruik van haar site te verbeteren. Daarom zijn de toepasselijke voorwaarden die van kracht op de datum van de bestelling door de koper.

De 29thOctober.com-site wordt in al zijn onderdelen beschikbaar gesteld aan de koper of aan elke gebruiker zoals deze is, zonder enige vorm van garantie en binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving. Het bedrijf MANUFERO SAd wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies of schade (direct, indirect, materieel of immaterieel) die voortvloeit uit het gebruik van de site 29 oktober.com of uit het onvermogen om deze site te gebruiken of te openen.

Artikel 2 Producten

De aangeboden producten zijn die welke verschijnen op de 29thOctober.com site zolang de voorraad strekt. MANUFERO SA behoudt zich het recht voor om het productassortiment op elk moment te wijzigen. Elk product wordt op de website gepresenteerd in de vorm van een beschrijving met de belangrijkste technische kenmerken ervan. De foto's die de producten vertegenwoordigen, zijn slechts indicatief vanwege de wijzigingen die kunnen bestaan ​​​​door hun transcriptie op de site.

Artikel 3 Tarieven

De prijzen op de productfiches van de internetcatalogus zijn prijzen in euro's (€) alle taksen inbegrepen (BTC) rekening houdend met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging in het btw-tarief kan worden weerspiegeld in de prijs van de producten. MANUFERO SA behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande echter dat de prijs die in de catalogus staat op de dag van de bestelling de enige is die van toepassing is op de koper. De aangegeven prijzen zijn exclusief bezorgkosten. Het bedrag van de verzendkosten wordt aangegeven bij het kiezen van de bezorgmethode. Neem voor vragen over verzendkosten voor bestellingen buiten de Europese Unie rechtstreeks per e-mail contact op met ons verkoopteam  [e-mail beveiligd]of telefonisch +32 2 537 14 31.

Artikel 4 Bestel- en betalingsvoorwaarden

De koper selecteert de producten die hij wenst te bestellen in “het winkelmandje”, wijzigt indien nodig (aantallen, referenties…) controleert het leveringsadres of vult een nieuw in. Vervolgens worden de verzendkosten berekend en ingediend bij de koper, samen met de naam van de vervoerder. Vervolgens kiest de koper de betaalmethode van zijn keuze. De betaling gebeurt op de bankserver van onze partner MOLLIE. Dit houdt in dat er geen bankgegevens van de koper via de 29thOctober.com-site gaan. De bestelling wordt dus geregistreerd en gevalideerd bij aanvaarding van de betaling door de bank. De betaling gebeurt rechtstreeks aan de bank. 29thOctober.com heeft geen toegang tot deze gegevens en bewaart ze ook niet op haar servers. 29thOctober.com biedt de koper de mogelijkheid om zijn producten in verschillende fasen te bestellen en te betalen, met verschillende betalingsopties om uit te kiezen:

 • Overboeking
 • KREDIETKAART
 •  PAYPAL

 • APPLE BETALEN
 • IDEAL
 • GIROPAY
 • KLARNA Betaal Later
 • KLARNA Snijd het

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

MANUFERO SA behoudt de volledige eigendom van de verkochte producten tot de volledige inning van de prijs, in hoofdsom, kosten en belastingen inbegrepen.

Artikel 6 Herroeping

De herroepingstermijn is 7 dagen vanaf de levering van de goederen aan de koper, de transport- en retourkosten zijn afhankelijk van de bestelling en de retourvoorwaarden. Bel voor meer informatie onze klantenservice op +3225371431.

Artikel 7 Levering

Leveringen vinden plaats op het adres dat op het bestelformulier staat vermeld en dat alleen in het overeengekomen geografische gebied kan zijn. Bestellingen worden geleverd door onze vervoerders, bezorgservice met tracking, levering met handtekening. Levertijden worden alleen ter informatie gegeven; als deze meer dan dertig dagen na de bestelling zijn, kan het verkoopcontract worden beëindigd en kan de koper worden terugbetaald. MANUFERO SA kan de koper per e-mail het trackingnummer van zijn pakket bezorgen. De risico's verbonden aan het transport zijn voor rekening van de koper vanaf het moment dat de artikelen de lokalen van MANUFERO SA verlaten. De koper is verplicht om, in aanwezigheid van de agent van de vervoerder, de staat van de verpakking van de goederen en de inhoud ervan bij aflevering te controleren. In geval van schade tijdens het transport, moet elk protest binnen de drie dagen na levering bij de vervoerder worden ingediend.

Artikel 8 Garantie

29thOctober.com verbindt zich ertoe om elk artikel te ruilen dat het onderwerp is van een probleem met de maat, aanpassing of tevredenheid. De termijn is 7 dagen, na ontvangst of intrekking van de bestelling, om de omruiling of terugbetaling van ongedragen artikelen in hun originele verpakking aan te vragen. Artikelen die verslechterd zijn, kunnen niet worden geruild. Om de retourzending te doen en over alle benodigde informatie te beschikken, moet je onze retourvoorwaarden hieronder volgen. In ieder geval is MANUFERO SA niet verantwoordelijk voor het verlies of de verslechtering van geretourneerde pakketten voor omruiling of terugbetaling. Rembourspakketten worden stelselmatig geweigerd.

De terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen na het terugkrijgen van het geretourneerde artikel via het betaalmiddel dat bij de bestelling is gekozen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

MANUFERO SA is in het proces van verkoop op afstand slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virus, onderbreking van de dienst of andere onopzettelijke problemen.

Artikel 10 Intellectuele eigendom

Alle elementen van de 29thOctober.com-site zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van MANUFERO SA. Niemand mag elementen van de site reproduceren, exploiteren of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, in de vorm van een foto, logo, beeld of tekst.

Artikel 11 Persoonsgegevens

MANUFERO SA verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te bewaren van de informatie die door de koper wordt verstrekt of die deze laatste zou moeten doorgeven voor het gebruik van bepaalde diensten. Als zodanig heeft de internetgebruiker het recht om informatie over hem in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Hij kan het op elk moment aanvragen per post naar het volgende adres: MANUFERO NV, Koningslaan 138. 1190 Brussel, of per e-mail [e-mail beveiligd]

Artikel 12 Hoe kan ik mijn product retourneren

Retourvoorwaarden:

 • Retourneer binnen 7 dagen na ontvangst van het pakket
 • Retourneer in de originele verpakking
 • Het product had niet gedragen mogen worden, maar gewoon gepast. Alle labels moeten op het product aanwezig zijn om de uitwisseling te accepteren. Het product moet in perfecte staat zijn en goed gevouwen in de originele verpakking.

De dienst na verkoop behoudt zich het recht voor om de retourzending te weigeren als een van deze voorwaarden niet wordt gerespecteerd. In dit geval wordt het product automatisch teruggestuurd naar de koper.

Retourprocedure:

 • Stuur ons een e-mail naar [e-mail beveiligd] uitleg van de reden van retour en het kiezen, indien van toepassing, het product of de maat die je wilt ruilen.
 • Na validatie ontvangt u een retourbon per e-mail.
 • Print je retourbon en plak het verzendlabel op het pakket.
 • Geef je pakket af bij een postpunt of postkantoor bij jou in de buurt.

Kosten :

Bij ruilen is het retourneren gratis. Als het om een ​​terugbetaling gaat waar de koper om vraagt, worden de retourkosten in mindering gebracht op het terugbetalingsbedrag van het geretourneerde artikel.

Artikel 13 Geschillenbeslechting

Deze verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel exclusief bevoegd.

NIEUWSBRIEF

29THOCTOBER doet er alles aan om de privacy van al haar klanten te respecteren. Uw persoonlijke gegevens worden verzameld om 29THOCTOBER mededelingen over promoties, aanbiedingen, nieuws en evenementen te verzenden voor het beheer van haar commerciële relatie. Voor meer informatie, zie onze Privacybeleid.