DUURZAAMHEID

Toegewijde mode
DUURZAAM MATERIAAL

Sinds 2016, de leder en de omgekeerdlamb het Huis 29thOctober gebruikt komen uitsluitend uit de voedingssector en maken integraal deel uit van een recyclingproces. In plaats van te worden verbrand, worden de huiden behandeld door (plantaardig looien) en hergebruikt, waardoor dit edele materiaal een tweede leven krijgt.

BEVOORRADINGSKETEN

Het Huis 29thOctober haalt zijn voorraden bij de beste Europese leerlooierijen. In haar zoektocht naar ecologische verantwoordelijkheid is het Huis voortdurend op zoek naar gecertificeerde en eco-gelabelde producenten die (plantaardige looierijen) en productieprocessen met een beperkte impact op het milieu promoten.

LOKALE PRODUCTIE

Alle collecties worden gemaakt door bekwame ambachtslieden in de ateliers van het Maison in Brussel.

VERBINTENISSEN

Het Huis 29THOCTOBER is meer dan ooit bezorgd over zijn ecologische en sociale impact en zet zich in voor menselijke doelen die hem nauw aan het hart liggen. De Kamer steunt de internationale vereniging PLAN, die zich inzet voor de bescherming en opvoeding van vluchtelingenkinderen in arme landen. Een deel van de jaaromzet wordt gedoneerd aan de vereniging PLAN. Daarnaast engageert het Maison zich door het plaatsen van zonnepanelen om zijn werkplaatsen tegen 100% zelfvoorzienend te maken op het gebied van energie in 2025.

NIEUWSBRIEF

29THOCTOBER doet er alles aan om de privacy van al haar klanten te respecteren. Uw persoonlijke gegevens worden verzameld om 29THOCTOBER mededelingen over promoties, aanbiedingen, nieuws en evenementen te verzenden voor het beheer van haar commerciële relatie. Voor meer informatie, zie onze Privacybeleid.